Öğretim Üyesi: Hakan Gültekin
Ofis:
124/B    E-posta: hgultekin@etu.edu.tr
Tel:
4275       Web:      http://hgultekin.etu.edu.tr

Ders Saatleri: Pazartesi 10:30 – 12:20, Çarşamba 13:30 – 15:20

Ders Kitabı: W. Winston, “Operations Research, Applications and Algorithms”, Thomson, 2004

 

 

Dersin Amaçları:

Bu ders modelleme ve eniyileme konularına lisans seviyesinde bir giriş dersidir. Dersin amacı öğrecilere yöneylem araştırmasının ve burada kullanılan metodolojilerin genel bir perspektifini kazandırmaktır. Özellikle gerçek hayatta karşılaşılabilecek problemlerin matemetiksel modellerinin kurulabilmesi ve bunların doğrusal programlama ve dinamik programlama teknikleriyle çözülebilmesi üzerinde durulacaktır. Ders tamamlandığında öğrenci yöneylem araştırması terminolojisiyle ve burada kullanılan metodlarla tanışmış olacak ve ileriki hayatında bir endüstri mühendisi olarak karşısına çıkacak problemleri modelleme ve çözme yeterliliğine sahip olacaktır. 

 

Dersin İçeriği:

Yöneylem araştırması tanımı ve tarihi gelişimi, doğrusal programlama, doğrusal programlama modelleri, doğrusal programlama ile optimizasyon, simplex algoritması, bilgisayar destekli doğrusal programlama, dualite ve duyarlılık analizi, çok amaçlı doğrusal programlama, dinamik programlama, şebeke  modelleri.

 

Geçici Ders Planı:

 Notlandırma:

Ara sınav                                          20 %

Final                                                 25 %

Vaka Analizi (Case) (2 tane)             10 %, 15%

Proje                                                20 %

Ödev ve Quizler                               10 %

 

Telafi sınavı verilebilmesi için geçerli bir sağlık raporu veya üniversite tarafından onaylanmış bir izin belgesi gerekmektedir.

 

END 294
Yöneylem Araştırması I

Ana sayfa

Ders planı

Detaylı ders planı

Proje

Ödev

Notlar

İletişim