END 320 Mühendislik Ekonomisi
Ana Sayfa

Ders Planı

Dersler

Notlar

İletişim
Ana Sayfa

Ders Planı

Dersler

Notlar

Öğr. Üyesi Takvim

İletişim

TOBB ETÜ
END 320 Mühendislik Ekonomisi
Bahar 2012 Ders Planı 

Kredisi: (3, 0, 0) 3 ECTS: 6
Ön koşul:
Yok

Şube 2

Pazartesi 08:30 - 10:20

Derslik: Amfi 2

Cuma 08:30 - 10:20

Derslik: Z82

Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Gültekin
hgultekin@etu.edu.tr

http://hgultekin.etu.edu.tr/
Ofis: 126
Tel: 292 4275

Asistanlar

Ders Tanımı
Mühendislikteki kararların ekonomik analizine giriş: Paranın zamansal değeri, Nakit akışı analizi, Sermayenin maliyeti, Yatırımın getirisi, Maliyet ve maliyet tahminleri, Başa-baş analizi, Seçenekler arasında karar verme, Amortismanın etkisi, Vergiler, Yenileme analizleri, Hassasiyet analizi.

Dersin Amaçları
Ekonomi elde bulunan kıt kaynakların verimli kullanılması ilkesine dayanır. Mühendislik ekonomisi tanımı değişen mühendisliğe ekonominin temel prensiplerini de kazandırarak kaynakların planlanması, ortaya çıkartılması ve değiştirilmesi gibi yöntemleri uygulamaktadır. Bu ders öğrencilere mesleki kariyerlerinde yardımcı olacak temel mühendislik ekonomisi bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Çıktıları
Bu dersin başarıyla tamamlanması durumunda, öğrenciler aşağıdaki bilgi ve anlayışa sahip olacaklardır:

Bu dersin başarıyla tamamlanması durumunda, öğrenciler aşağıdaki alanlarda becerilerini geliştirmiş olacaktır:

 Öğrenme/Öğretme Yöntemleri
Öğretmenin amacı öğrencilere öğrenmeyi öğretmektir. Bunun için, öğrencilerin dersten önce ilgili bölümleri okumaları ve dersten sonra da verilen ödevleri yapmaları gerekmektedir. Ders MS Power Point yansıları ve tahtaya yazma şeklinde anlatılacaktır.

Değerlendirme Yöntemi
Bütün sınavlar kapalı kitap ve not şeklinde olacak ve derste işlenen konuları ve verilen ödevleri kapsayacaktır. Sınavlarda gerekli formül ve tablolar verilecektir.

Not Politikası:

Adet

Etki Oranı (%)

Ara Sınav

2

30

Son Sınav

1

40

Ders Kitabı
Contemporary Engineering Economics, 4th Edition, Chan S. Park, Prentice Hall, 2007

Ders İçeriği

Hafta

Konu

1.

Derse Giriş
Mühendislik Ekonomisi Kararları

2.

Maliyet Kavramları ve Davranışları

3.

Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri

4.

Yatırım İlkeleri

5.

Yıllık eşdeğer analizi ve uygulamalNet Bugünkü/Gelecek Değer Analizi, Karşılıklı Ayrık Projelerin Değerlendirilmesi 

6.

Yıllık Eşdeğer Analizi

7.

Yıllık Eşdeğer Analizi Uygulamaları, Ömür Döngüsü Maliyeti, Tasarım Maliyeti

8.

Geri Dönüş Oranı Analizi, İç Getiri Oranı

9.

Amortisman Hesaplamaları, 

10.

Proje Nakit Akışları

11.

Enflasyon ve Proje Nakit Akışlarına Etkisi

12.

Proje Risk ve Belirsizlikleri

Ana Sayfa

Ders Planı

Dersler

Notlar

İletişim